„Nuže, přiveď je ke mně, abych jim požehnal.“ 1. Mojžíšova 48:9

Zde jsou další tři věci, které si tvé děti zaslouží:
1) Odpouštěj jim a buď ochoten požádat o jejich odpuštění. Když to budeš dělat, naučíš je, že: a) všichni se musíme vypořádat s následky svého jednání a tím, že to děláme, rosteme; b) selhání z tebe nedělá smolaře, je to pouze součást učení se a dospívání, což je normální součástí lidského života; c) měli bychom rychle dávat druhým stejnou milost, kterou sami tak často přijímáme.
2) Zbav se své zátěže. Jeden muž začal být úzkostlivý a prožíval deprese, když se blížily dvanácté narozeniny jeho syna. Krátce po chlapcově narozeninové slavnosti si otec prohlížel fotoalbum ze svého vlastního dětství. Tehdy mu došlo, že když mu bylo dvanáct, jeho otec opustil rodinu a potom se zabil. Když sledoval, jak se jeho syn blíží do stejného věku, dostal strach, protože se znovu otevřely nezhojené staré rány. Díky citlivému poradci získal správnou perspektivu a pokoj, protože si mohl uvědomit, že on je úplně jiný než jeho vlastní otec a vůbec se nechystá svou rodinu opustit.
3) Žehnej jim. „Josef otci odvětil: ‚To jsou moji synové, které mi zde Bůh dal.‘ Otec řekl: ‚Nuže, přiveď je ke mně, abych jim požehnal‘“ (1. Mojžíšova 48:9). Principy, podle kterých žiješ, a požehnání, ze kterých se raduješ, jsou určené k tomu, abys je předal svým dětem a vnukům. Žehnej svým dětem při každé možné příležitosti, ať už ústně, nebo zasláním SMS nebo e-mailu se slovy, že jsi na ně hrdý.