Buď vděčný za to, co máš

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ 1. Tesalonickým 5:18

Teoretický fyzik Stephen Hawking má geniální mozek. Někteří jej srovnávají s Albertem Einsteinem. Jenže trpí vzácnou degenerativní chorobou, která se nazývá amyotrofická laterální skleróza (syndrom ALS neboli onemocnění motorického svalstva). Je kvůli tomu prakticky paralyzovaný.

Nechlub se!

„Milostí Boží jsem to, co jsem…“ 1. Korintským 15:10

Zažil jsi úspěch? Přečti si tato Pavlova slova a vezmi si je k srdci: „Milostí Boží jsem to, co jsem…“ (1. Korintským 15:10). Každá dobrá věc, kterou teď máš nebo budeš mít někdy v budoucnu, pochází od Boha. Snaž se na to nikdy

Bohabojní rodiče, bohabojné děti

„… povede své děti…“ 1. Mojžíšova 18:19, přel. z angl.

Bůh řekl o Abrahamovi: „… povede své děti … aby zachovávaly cestu Hospodinovu“ (1. Mojžíšova 18:19 přel. z angl.). Může to Bůh říci o tobě? Jestli bereš výchovu dětí k bohabojnosti vážně, pak je Boží pohled zaměřen přesně tam, kam zaměřen být

Pastore, jak si počínáš? (4)

„Pojďte sami stranou … a trochu si odpočiňte!“ Marek 6:31

Existují dva druhy únavy. Liší se od sebe jako obláčky nadýchaná obloha před jarním deštěm a temná mračna před tornádem. První únava je dočasná a normální. Je to únava po dobře vykonané práci, kdy si odpočineš a můžeš jít dál. Druhá je

Pastore, jak si počínáš? (3)

„V obrácení a ztišení bude vaše spása…“ Izajáš 30:15

Bůh řekl: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete…“ (Izajáš 30:15). Aby ses pod náporem lidských problémů emočně i duchovně nezhroutil, brání se tvůj organismus emoční otupělostí. Žít bez negativních emocí se může zdát