„… zkroťte svůj hněv…“ Efezským 4:26, B21

Nekontrolovaný hněv je, jako když skočíš do auta, nastartuješ, šlápneš na plyn a příliš pozdě zjistíš, že nefungují brzdy. Bible přikazuje: „Nezůstávejte v hněvu. Nechoďte spát s hněvem. Nepodporujte tím ďábla ve svém životě“ (Efezským 4:26-27, přel. z angl.). Věděl jsi to? Nekontrolovaný hněv otvírá dveře satanovi a všechno jde s kopce! Než tedy řekneš něco, čeho bys později litoval a nemohl to vzít zpět, ptej se sám sebe:
1) Stojí úleva, kterou získám ventilací hněvu, za ty následky? V Bibli stojí: „Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu“ (Přísloví 15:1). Dáš-li průchod hněvu, riskuješ, že řekneš něco, čeho budeš litovat. Hněv už ze své povahy vede ke zveličování a nutí tě, abys řekl něco, co už nebudeš moci vzít zpět. Ještě dlouho poté, co půjdeš dál, si ostrá slova zachovají moc zraňovat a rozdělovat.
2) Stojí opravdu za to zatahovat do toho druhé lidi? Hněv nutně působí na okolí a je přirozené, že člověk má tendenci postavit se na tu či onu stranu, i když nemá žádné „polínko v ohni“. Zatahováním jiných do tvého problému obvykle krmíš své ego a ospravedlňuješ své špatné chování. Nedělej to!
3) Je můj hněv přiměřený? Hněv vůči ignoraci a nespravedlnosti se vždy stupňuje. Snadno se také může stát, že zareaguješ víc než ostře na nějaké hloupé poznámky nebo výstřednosti dětí. Jen přiměřený a konstruktivní hněv vede ke zdárnému výsledku. Pavel řekl: „… dát se vést Duchem je život a pokoj“ (Římanům 8:6).
Základem všeho je mít své reakce pod kontrolou. Ovládat své reakce, jako je ovládal Kristus, vede vždycky k vítězství.