„Podle slova … také jednejte, nebuďte jen posluchači…“ Jakub 1:22

Proč Bible přikazuje: „Podle slova … také jednejte, nebuďte jen posluchači…“ (Jakub 1:22). Protože slyšení bez činění vede ke znudění. Pokaždé. Možná se už stalo, že jsi slyšel tolik kázání a vyučování, že sis řekl: „Ach ne, už žádné další kázání!“
Problémem není v kázání a vyučování „slova“. Problém je v tom, že ses přesytil a duchovně otupěl. Nudíš se, protože slyšené slovo neuvádíš do praxe a nesklízíš ovoce. Ježíš řekl: „Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte“ (Jan 13:17). Jakmile začneš činit to, cos pochopil, nebudeš mít na nudu čas.
Výraz „jen posluchači“ je z řeckého „akroates“. Dnes bychom tak nazvali studenty, kteří by sice chodili na přednášky, ale nešlo by jim o akademický titul. V řečtině to značilo lidi, kteří neměli zájem se učit, skládat zkoušky, získat titul a něčím ve světě být. Poslouchali přednášky z pouhého intelektuálního rozmaru; vzrušovalo je vynikat v diskuzi nad ostatními. Často se táhli za oblíbeným učitelem z města do města, milovali nové řečníky a po přednášce společně jedli, pili, bavili se a diskutovali o slyšených tématech. Většinou chtěli jen předvádět své vědomosti před ostatními. Nedopusť, aby se ti stalo totéž!
„Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích“ (Jakub 4:17). Otevři srdce biblickým pravdám slyšeným v kázáních a začni je v životě uvádět do praxe. Když to uděláš, můžeš si být jistý, že se už nikdy nebudeš duchovně nudit!