„Všechno … čiňte ve jménu Pána Ježíše…“ Koloským 3:17

Výzkumy ukazují, že nejlepší chvíle života neprožíváme při odpočinku nebo zábavě. Přicházejí, když jsi ponořený do významného úkolu, který je sice obtížný, ale náročností odpovídá tvým maximálním schopnostem. V takové chvíli se tak pohroužíš do práce, že ti připadá, jako by čas neexistoval; tvá pozornost je plně soustředěná, aniž by ses o to musel snažit. Uvědomuješ si realitu, ale nevnímáš sám sebe; pociťuješ napětí a zodpovědnost, ale bez stresu a obav. Cítíš se být plně vtažen do toho, co děláš. Tento stav se odborně nazývá „flow“ (plynutí), protože lidé, kteří „flow“ prožili, jej často popisují, jakoby byli strženi nějakým proudem mimo ně.
Fenomén „flow“ je přes třicet let předmětem výzkumu na statisících lidí. Je ironií, že ho spíše zažiješ ve své práci, než ve volném čase. Naopak když nemáš co dělat, je tvoje „flow“ na nejnižší úrovni. Nečinné sezení „flow“ nevyvolává.
V Písmu je „flow“ představeno slovy, která jsou v 1. Mojžíšově 1:26 a 28 přeložena jako „panování“ a „podmaňování“. Tato slova často chápeme jako „vládnutí“ nebo „šéfování“. Ve skutečnosti znamenají, že máme investovat své schopnosti do vytváření hodnot na Zemi. Máme sázet, budovat, psát, organizovat, léčit a vymýšlet způsoby, jak požehnat lidem a způsobit rozkvět Božího království na zemi.