Vezmi svou rodinu s sebou

„… kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a mé děti všude kolem mě.“ Jób 29:5, B21

Vince Foster působil jako náměstek poradce prezidenta Billa Clintona. Údajně v parku ve Washington D.C. spáchal sebevraždu. Několik měsíců před svou smrtí byl požádán, aby promluvil u příležitosti promoce na právnické fakultě Univerzity v Arkansasu. Studentům

Měj důvěru v Krista

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13

Bible říká: „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu“ (Jeremjáš 17:7, B21). Abys mohl uspět v tom, k čemu tě Bůh povolává, musíš se naučit důvěřovat – ne sám sobě, ale Kristu. Pavel byl skvělý, ale i on říká:

Dávejte jeden druhému prostor

„Láska … se stará o druhé víc než o sebe.“ 1. Korintským 13:4, přel. z angl.

Chcete-li být ve vzájemném vztahu šťastní, musíte dávat jeden druhému dostatek prostoru. A musíš si být jist, že ho druhému opavdu dopřáváš. Někdo řekl: „Pokud máš něco rád, dej tomu svobodu. Jestliže se ti to vrátí,

Neuchyluj se k manipulaci

„Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.“ Římanům 12:10

Každý z nás má hluboko v sobě touhu žít si vlastní život a v některých případech také žít život druhých. Důsledkem pak je, že se stáváme experty v tom, jak druhými manipulovat. Tato touha ovládat vyvolává různé chování. Zde

Zasvěť své dítě Kristu

„… vyučoval jsi mě od mého mládí…“ Žalm 71:17, ČSP

Když dítě vychovávají rodiče, kteří se modlí a chodí podle Božího slova, v 85 % případů v něm vychovají pevnou víru dříve, než mu bude třináct. Co však, když je tvé dítě už dospělé? Jedním z Božích titulů je „Vykupitel“, což znamená, že