„Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.“ Přísloví 16:3

Ve chvíli, kdy uvěříš, že už jsi dosáhl dostatečného úspěchu, aby sis mohl odpočinout na vavřínech, máš problém. Zablokoval jsi svůj růst! Šalomoun napsal: „Viděls muže, který tvrdě pracuje? Před králi bude stávat, bude úspěšný“ (Přísloví 22:29, přel. z angl.). Úspěch se může dostavit kdykoliv, nikdy ale není zaručený. Dosáhne jej člověk, který je ochoten přijít brzy, zdržet se déle, ujít míli navíc a nepřestává se ptát: „Neexistuje nějaký lepší způsob?“
Jedna agentura vytvořila reklamu pro automobilovou firmu: „Tento nový Rolls-Royce je tak tichý, že nejhlasitější zvuk, který uslyšíte při stokilometrové rychlosti, vydávají jeho elektrické hodiny.“ Když reklamu ukázali generálnímu řediteli, usmál se a řekl: „Myslím že, budeme muset s těmi hodinami něco udělat!“ Jeden mladý muž se jednou zeptal Henryho Forda: „Jak se mohu proslavit a být úspěšný?“ Ford mu odpověděl: „Ujasni si, co chceš, a pak se toho drž. Nikdy se od svého cíle neodchyluj, dokud jej nedosáhneš, bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat, nebo jak náročná bude cesta.“
Úspěšní lidé mají jednu společnou věc: odmítají se vzdát! Bez ohledu na to, kolikrát padnou, vždy vstanou, opráší se, poučí se z toho a začnou znovu. Paul J. Meyer řekl: „Devadesát devět procent těch, kdo padnou, není ve skutečnosti poražených, jenom to prostě vzdají.“
Bible říká: „Abys zvítězil … odpírej si … věci, které … tě drží od činění toho nejlepšího“ (1. Korintským 9:25, přel. z angl.). Jediní lidé, kteří nikdy neselhali, jsou ti, kteří nikdy nic nezkusili. Takže pokračuj a ani nepřemýšlej o tom, že by ses vzdal!