„Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu…“ 1. Petrova 3:7
„Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.“ 1. Timoteovi 3:11

Při oslavách zlaté svatby se jednoho manželského páru zeptali na tajemství jejich úspěchu. Manžel odpověděl: „V den kdy jsme se vzali, jsme se dohodli, že když dojde k hádce, půjdu ven a zůstanu na verandě, dokud nezchladnu. Fungovalo to jako kouzlo; padesát let pobytu na čerstvém vzduchu bylo přesně to, co náš vztah potřeboval!“
Pokud trávíš „na verandě“ mnoho času, zde jsou způsoby, jak můžeš své manželství upevnit:
1) Závazek. „Ty jsi přednější.“ Taková slova se snadno říkají při speciálních příležitostech; ty je ale potřebuješ říkat sedm dní v týdnu. Jeden slavný filmový herec, jemuž se rozpadlo několik manželství, řekl reportérovi: „Vzdal jsem úsilí najít toho správného člověka. Nyní pracuji na tom, abych se tím správným člověkem stal já.“ Takový vzorec vždycky funguje!
2) Zájem. „Co potřebuješ?“ Manželé a manželky jsou odlišní jako nebe a dudy. A aby to bylo ještě komplikovanější, jejich potřeby se v průběhu života mění. Takže když se zeptáš: „Jak se dnes máš?“ zpomal a naslouchej. Tvoje žena možná nechce, abys vyřešil problém, ale chce se o něm sdílet. Blízkost v manželství není náhoda; je to rozhodnutí, které učiníš a každý den obnovuješ.
3)    Zvládání. „To dokážeme vyřešit.“ Manželství může zmírnit problém osamělosti, znamená ale výzvu naučit se vycházet s druhým člověkem. Učí tě, že ne vždycky se můžete vyhnout konfliktu; můžete se ale naučit, aby konflikty pracovaly pro vás. Pravda je taková, že pokud v manželství nejsou dva vítězové, není vítěz ani jeden.