„Jejich tváře byly odvrácené…“ 1. Mojžíšova 9:23, ČSP

Bible říká: „Noe byl rolník a první vysázel vinici. Jednou pil víno, opil se a obnažil se uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenaana, viděl nahotu svého otce a oznámil to venku svým dvěma bratrům. Ale Šém a Jefet vzali plášť, položili si ho na ramena, šli pozpátku a zakryli nahotu svého otce. Jejich tváře byly odvrácené, takže nahotu svého otce neviděli. Když se Noe probral ze svého vína a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: Buď proklet Kenaan!“ (1. Mojžíšova 9:20–25, ČSP).
Už se ti někdy stalo, že ses dověděl něco o váženém člověku a nedokázal jsi to neříct druhým? Pokud ano, podívej se na to takto: jestliže ti Bůh natolik důvěřoval, že ti ukázal něčí nahotu nebo hřích, asi to nebylo proto, abys „viděl a řekl“, ale abys „skryl“ jeho nahotu mlčením, soucitem a modlitbou. Bible říká: „… rozvaha bude tebe chránit, rozumnost tě bude střežit“ (Přísloví 2:11, ČSP). Je fakt, že Chám skončil odsouzením, zatímco Noe v Židům 11 se ctihodnou poznámkou jako jeden z velkých biblických hrdinů. Možná si myslíš: „Já si můžu říkat, co chci!“ To není pravda. Bible říká: „Kdo roznáší pomluvy, odhaluje důvěrnosti, kdo však je spolehlivý, přikrývá věc“ (Přísloví 11:13, ČSP). Co kdyby chtěl Bůh ukázat tvou nahotu někomu jinému? Uvědom si, že to, co rozséváš, budeš sklízet! Způsob, jak zacházíš se zranitelností druhých, určuje, jak bude Bůh jednat s tebou (viz Galatským 6:7).