„Kdokoli si bude … žehnat, bude si žehnat v Bohu pravém…“ Izajáš 65:16, ČSP

Slovo „svolávat“ může znamenat dvojí:
1) Vážně žádat, prosit.
2) Vyvolávat, působit, aby se uskutečnilo.
To měj na mysli, když čteš tento text: „Kdo svolává na sebe v zemi požehnání, bude tak činit slovy: Kéž mi požehná Bůh pravdy a věrnosti (=amen), a kdo v zemi přísahá, bude přísahat při Bohu pravdy a věrnosti, přísahá při jeho zaslíbeních (=amen), protože na dřívější soužení se zapomene.“
To je velké zaslíbení! Stejně jako Bůh Otec promluvil a vznikl svět, i my můžeme používat Písmo, abychom formovali svět, ve kterém žijeme. Když nad svým životem vyslovuješ Boží požehnání, „vážně žádáš, prosíš“. A zároveň je tím také „vyvoláváš a působíš, aby se uskutečnilo“.
Proto Bůh řekl Mojžíšovi, aby žehnal Izraelcům těmito slovy: „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem“ (4. Mojžíšova 6:24-26, přel. z angl.). Nato Bůh dodává: „… a já jim požehnám“ (4. Mojžíšova 6:27). Nyní už rozumíš, proč vynášet Boží slovo nad svým životem může změnit věci k lepšímu a proč Bible říká: „V moci jazyka je život i smrt…“ (Přísloví 18:21). Takže slovo k tobě na dnešní den zní: svolávej na svůj život Boží požehnání.