„Bůh … nezapomene na vaši práci a lásku, kterou jste projevili.“ Židům 10:6, přel. z angl.

Satan se bude snažit tě přesvědčit, že v Božím království mnoho neznamenáš, protože nemáš nápadný dar jako kázání, vyučování nebo veřejné vystupování. Nic nemůže být dále od pravdy. „Bůh … nezapomene na vaši práci a lásku, kterou jste projevili … když jste sloužili jeho lidu“ (Židům 10:6, přel. z angl.). Bůh vidí, jak nenápadně každý den pracuješ a staráš se o stárnoucí blízké, vychováváš děti, povzbuzuješ druhé a pomáháš, kde můžeš. Will Rogers řekl: „Nemůžeme být všichni hrdinové. Někdo musí sedět na chodníku a tleskat, když procházejí kolem.“
Když se ti tedy zdá, že jsi příliš malý na to, abys dělal velké věci, zkus dělat malé věci s velkým srdcem plným lásky. Nikdy nevíš, co dokážeš, dokud to nezkusíš! James Sizoo řekl: „Osobní kouzlo není velikost, potlesk není sláva a věhlas není důležitost. Ten, kdo vydrží sotva hodinu, nepřetrvá věky. Kámen se může lesknout, ale nemusí to být diamant. Lidé mohou mít peníze, ale to neznamená, že jsou úspěšní. Právě zdánlivě nevýznamní lidé rozhodují o běhu historie. Největší síly ve vesmíru není vidět. Letní déšť vykoná víc dobra než hurikán, ale toho si nikdo moc nevšímá. Svět by brzy skončil, ale trvá díky věrnosti, oddanosti, tvořivosti a nasazení těch, jejichž jména nikdo nectí a neopěvuje.“
Bůh si cení toho, co konáš. „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas“ (Galatským 6:9).