„Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké…“ Lukáš 16:10

Ježíš řekl: „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří?“ (Lukáš 16:10–12). Bůh tě „nepovýší“ víc, než odpovídá tvé momentální způsobilosti a tvé oddanosti. Bude tě pořád vracet k těmto dvěma hlediskům, dokud to nebudeš mít v pořádku. Současně s tím, jak chodíš s ním, bude on prohlubovat tvoji víru zkouškami v situacích, které vyžadují jen malou víru. A postupně tě bude vystavovat okolnostem, které vyžadují více víry. Pokaždé, když se projeví vyšší úroveň tvé ochoty mu důvěřovat, zjeví ti toho více o sobě a svěří ti větší míru požehnání. Tak to chodí. Každý malý krok víry vede k hlubšímu, bohatšímu a přínosnějšímu vztahu s ním.
Když Michelangelo maloval fresky v Sixtinské kapli, trávil nekonečné hodiny vleže na lešení a pracoval na detailech. Hrozná práce! Jeden student se divil, proč takový slavný sochař věnuje tolik námahy detailům, které z dálky stejně nejsou vidět, a tak se zeptal: „Kdo bude vědět, jestli to je nebo není dokonalé?“ Mistr umění odpověděl: „Já!“
Stejně tak to bude vědět tvůj pán – Ježíš! Záleží na tom, co dnes děláš. Rozhoduje se tak o tom, k čemu tě Bůh povolá zítra. Buď tedy věrný v malých věcech.