„… kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a mé děti všude kolem mě.“ Jób 29:5, B21

Vince Foster působil jako náměstek poradce prezidenta Billa Clintona. Údajně v parku ve Washington D.C. spáchal sebevraždu. Několik měsíců před svou smrtí byl požádán, aby promluvil u příležitosti promoce na právnické fakultě Univerzity v Arkansasu. Studentům tehdy řekl: „… něco o rodině. Dostatečně jste prokázali, že jste něčeho dosáhli a jste připraveni pracovat pilně, dlouhé hodiny a odsunout svůj osobní život. To mi však připomíná, že nikdo na smrtelné posteli ještě neřekl: ‚Kdybych tak byl věnoval víc času práci v kanceláři.‘ Rozdělujte moudře svůj profesní a rodinný život. Pokud budete obdařeni dětmi, vaši rodiče vás budou varovat, že děti vyrostou rychle a odejdou, a vy se ani nenadáte. Potvrzuji vám, že je to pravda. Pouze Bůh nám dopřává příležitosti číst dětem příběhy, chodit s nimi na ryby, honit se a společně se modlit. Snažte se je nepromarnit.“ Jóbových sedm synů a tři dcery zemřelo tragicky během jediného dne. Když se na to Jób ohlíží zpět, říká: „Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou … kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a mé děti všude kolem mě“ (Jób 29:2–5, B21). Pokud své děti obětuješ kariéře nebo hmotným věcem, budeš litovat. Nedovol, aby se to stalo. Postarej se, abys na svou cestu k úspěchu vzal s sebou také svou rodinu.