„Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi.“ Skutky 24:16

Když procházíš na letišti detektorem kovů, zákon vyžaduje, abys vytáhl všechno ze svých kapes. Pokud to neuděláš, ozve se pípání. A pokud se pokusíš schovat pistoli nebo nůž, pravděpodobně skončíš ve vězení. Naše svědomí funguje stejným způsobem. Pokud vědomě děláš něco špatného, Duch svatý, který žije v tobě, osloví tvé svědomí a uvnitř tebe se spustí alarm. Pokud jsi moudrý, budeš svého hříchu litovat a napravíš, co je třeba. Proč? Protože opačná alternativa není dobrá.
„… uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře“ (1. Timoteovi 1:19, B21). Když slyšíme slovo „ztroskotali“, vzpomeneme si na Titanik. Znáte ten obraz? Když Bůh říká ne, nejde mu o to, aby s tebou jednal tvrdě. Snaží se tě chránit před ledovcem, proti kterému se svou plavbou přibližuješ.
Mnozí z nás mají doma nebo v zaměstnání zabezpečovací systém. Když otevřeme dveře, máme třicet vteřin, než se rozezní alarm a systém přivolá pomoc. Bůh ti dal poplašný systém, který funguje stejným způsobem, jmenuje se svědomí. Máš tři možnosti, jak s ním můžeš naložit:
1) Vypneš jej.
2) Seřídíš jej na nižší citlivost.
3) Necháš se jím vést a jednáš tak, že ti Bůh žehná.
Autor listu Židům píše: „Modlete se za nás, neboť jsme přesvědčeni, že máme dobré svědomí, když si ve všem chceme počínat správně“ (Židům 13:18, ČSP). To by ode dneška měla být každý den také naše modlitba!