„Zákon byl dán proto, aby všichni lidé viděli, jak jsou hříšní.“ Římanům 5:20, přel. z angl.

Proč Bůh odstranil starozákonní Mojžíšův zákon a zavedl milost? Zákon měl sice moc lidem ukázat, jak dalece odpadli, ale nedával jim sílu, aby Boha chtěli poslouchat. Dejme tomu, že máš sklony jíst hodně čokolády. Chceš se svého zlozvyku zbavit, tak si sám vytvoříš pravidlo: „Nesmím jíst čokoládu. Nemůžu jíst čokoládu. Už nikdy nebudu jíst čokoládu!“ Sám sebe dokonce přesvědčíš, že pro tebe je to hřích, kdybys ji jedl. Ale toto pravidlo, které sis sám stanovil, tě neosvobodí od touhy po čokoládě, ve skutečnosti jako by tvůj problém ještě zhoršilo! Nyní můžeš na čokoládu jen myslet. Máš ji na mysli ve dne i v noci. Dospěješ tak daleko, že chodíš jíst čokoládu tajně, protože jsi všem řekl, že už ji nikdy jíst nebudeš. Nemůžeš ji jíst veřejně, tak se s ní schováváš a nakonec se cítíš velmi provinile, protože je z tebe „tajný“ hříšník.
Už rozumíš, jaké to je, když je člověk „pod zákonem“, místo aby měl svobodu v Kristu? Noví věřící často zaměřují svou pozornost na Boží zákony, aby ovládli své vášně, ale to nefunguje. Když však vyzrávají, učí se zaměřovat pozornost na vedení Duchem svatým a zjišťují, že on může osvobodit od samotné touhy hřešit. Zákon vyžaduje, abychom žili silou vůle, život v milosti vyžaduje, abychom každý den čerpali sílu z Ducha svatého.