„Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima.“    5. Mojžíšova 11:18

Jak můžeš vložit Boží slovo hluboko do svého nitra?
1) Když nad ním budeš každý den rozjímat. Žalmista napsal, že jediná cesta k úspěchu v životě je rozjímat nad Božím slovem ve dne i v noci (viz Žalm 1:2). Abys to ale mohl dělat, musíš zpomalit. Díval ses někdy na krávu, jak přežvykuje? Čím více žvýká, tím více z potravy vytěží. Takže, když ti Bůh vnukne skrze své slovo nějakou myšlenku, přemýšlej o ní celý den. Ať je Boží slovo tím prvním, na co pomyslíš ráno, a posledním, s čím budeš uléhat. Dělej to tak 365 dnů v roce a budeš překvapen, jak duchovně vyrosteš.  2) Tím, že dovolíš, aby tě Boží slovo usvědčovalo z hříchu a denně tě očišťovalo. „Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova“ (Žalm 119:9). Martina Luthera se jeho spolubratři v klášteře ptávali, proč tráví tolik času ve zpovědnici. Žil přece v uzavřeném klášteře, tak co mohl u všech všudy vyznávat? Že zpíval falešně? Ne. Luther si byl vědom svého sklonu k sebeospravedlňování a věděl, že Boží slovo je jediný očistný prostředek, který je dostatečně silný, aby pronikl do nejhlubších zákoutí jeho myšlenek, představ a motivů a očistil ho.  3) Tím, že uvedeš do života to, co ses z Božího slova naučil. Možná máš stokrát větší znalosti Bible než kdo jiný. Pokud ale nejsi stokrát více milující, trpělivý, radostný, milostivý, odpouštějící atd., k čemu to je? Ústa plná dogmat a srdce bez lásky bude druhé od Krista jen odrazovat. Přestaň druhé umravňovat a začni podle své teologie žít.