„Hospodin pravil: ‚Hle, u mne je místo; postav se na skálu.‘“ 2. Mojžíšova 33:21

Pokud víš, co je hurikán, pak jistě také víš, že je to jedna z nejmocnějších přírodních sil, jakou člověk zná. Rotace větru dosahuje rychlosti až dvě stě padesát kilometrů v hodině; srážky až sto dvacet milimetrů za hodinu; je schopen vzedmout vlny sahající do výšky deseti pater. Je známo, že během několika minut dokáže srovnat se zemí celá města.
Obzvláště zajímavé jsou dvě složky hurikánu. První z nich je tzv. oko. To je poměrně klidný střed, v němž klesající vzduch zabraňuje mrakům rozvinout se v bouři. Bezprostředně kolem oka rotuje stěna ve tvaru trychtýře, kterou tvoří prudce stoupající vzduch a mohutné bouřkové mraky. Stěna ostře kontrastuje s jejím klidným středem. Je to nejmocnější část hurikánu s nejničivější silou větru a deště. Kdybys mohl spatřit tento přírodní úkaz z výšky, viděl bys, že nejmocnější vír hurikánu působí blízko jeho středu na stěně oka, zatímco samotný střed zůstává relativně klidný.
Hurikán je skvělou duchovní alegorií a ponaučením. Když přicházejí problémy, Bůh je hned všechny neodstraňuje, aspoň ne tak rychle, jak bychom si představovali. Zaslibuje nám ale, že uprostřed nich budeme mít pokoj. Jen málo lidí mělo víc problémů, než Mojžíš. Jeho úkolem bylo sytit, vést a chránit dva miliony lidí. Navíc, ať udělal cokoliv, lidé si neustále stěžovali. Proto mu Bůh jednoho dne řekl: „Hle, u mne je místo; postav se na skálu“ (2. Mojžíšova 33:21). Když Boha požádáš, přivede na takové klidné místo v oku hurikánu i tebe!