„Hledíte jen na to, co máte před očima.“ 2. Korintským 10:7, ČSP

Pavel jasně ukazuje, že jsou některé vlastnosti, které jsme u lidí kolem sebe dosud neobjevili a nerozeznali. Většina našich závěrů je založena na omezených a často mylných informacích.
V Davidovi Bůh viděl vlastnosti, které jeho vlastní rodina nerozpoznala; pro ně byl David pouhým pasáčkem. Když se objevil na bitevním poli a nabídl se, že bude bojovat s Goliášem, jeho nejstarší bratr Elíab ho poslal, ať jde domů a věnuje se své práci. David přesto o několik hodin později Goliáše zabil a jeho jméno se stalo po Izraeli všeobecně známým.
Josefovi bratři nesnášeli sny, jež Bůh Josefovi dával, a žárlili na lásku, kterou jej zahrnoval jejich otec. A přece se Josef stal egyptským premiérem, a nakonec se během hladomoru postaral o celou svou rodinu.
To vše nám říká: „Buď opatrný při jednání s lidmi, kteří ti jdou na nervy! Nauč se vidět víc než jen zevnějšek.“ Vzpomínáš si na vesnickou dívku Rút? Nejdřív paběrkovala klasy na poli, ale potom se stala chotí předního muže. Může se stát, že jednoho krásného dne bude někdo jako ona pro tebe velmi důležitou; takže jí žehnej a chovej se k ní dobře. Nauč se nenechat se rozptylovat krásou a hleď na to, co je za ní!
Vzpomeň si na Ester a připomeň si hlupáka Hamana, jak podcenil tu krásnou dívku, která seděla po králově boku. Ona věděla něco, co on nevěděl; měla božský přístup k informacím, které zachránily její lid a Hamanovi přinesly konec. Byla to jen otázka času.
Podtrženo a sečteno – nikdy nevíš, co se odehrává v mysli někoho druhého. Proto nespěchej s tím, abys jej odepsal – podívej se jinýma očima!