„Přistupme tedy směle k trůnu milosti…“ Židům 4:16

V Bibli je psáno: „Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:15–16).
Tony Evans říká, že Boží milost je jako záchranná služba, která přijíždí, když akutně potřebuješ lékařskou pomoc. Nejprve ošetří nejvážnější příznaky. Potom tě naloží do sanitky, která je lépe vybavená milostí – je v ní různé zařízení, které ti ve tvém problému pomůže. Pak tě rychle odveze do nemocnice, kde čeká ještě více milosti. A jakmile jsi hospitalizován, nemocnice tě bude zahrnovat stále další a další milostí, až bude tvá potřeba vyřešena a ty budeš moci jít domů. Jako ve slavné písni Johna Newtona: „Je to milost, co dovedlo mne až sem, a bude to milost, co dovede mne domů.“
Jednoho dne Ježíš uslyšel naše tísňové volání: „Pane, smiluj se nade mnou, hříšným!“ Přišel na zem, našel nás umírající v hříchu a sklonil se, aby nás zachránil. Jako náš velekněz nás přenesl z místa, kde jsme byli, na místo, kde je pro nás připravena veškerá milost, již budeme potřebovat, než půjdeme k němu domů.
Jednou Bůh usedne na soudnou stolici, a tam už milost nebude; do té doby ale sedí na trůnu milosti. Takže kdykoliv se ti něco nepodaří nebo ztratíš odvahu, můžeš se smělou důvěrou přistoupit k jeho trůnu a přijmout jeho milost a odpuštění.