„… jsme tedy ospravedlněni z víry…“ Římanům 5:1

Dokud neporozumíš, jak tě Bůh vidí, budeš stále usilovat o jeho uznání a budeš se trápit, že nikdy nestačíš na jeho nároky. Cítíš se tak právě dnes? Pokud ano, zamysli se nad následujícími úseky Bible a nech se vysvobodit od pochybností:
1) „… abychom se my v něm stali Boží spravedlností“ (2. Korintským 5:21). Pocit nehodnosti je jednou z největších satanových zbraní proti tobě, vyraz mu ji tedy z rukou. V určitém smyslu dal Bůh mezi sebe a tebe clonu, kterou je Ježíšova krev. Když se na tebe podívá přes tuto clonu, vidí tě jako spravedlivého, který má všechny hříchy odpuštěné. Proto vznikla píseň „Úžasná milost“ (Amazing Grace).
2) Spravedlnost, kdy jsme pro Boha přijatelní … bude připočtena nám, kteří věříme, spoléháme na Boha (viz Římanům 4:22–25). Rozumíš tomu? V okamžiku, kdy jsi uvěřil v Krista, byla na tvůj účet přičtena veškerá spravedlnost, která je potřebná, aby ses dostal do nebe. Pro křesťana platí, že je rozdíl mezi jeho postavením a stavem. Pokud zhřešíš, změní to tvůj momentální stav, ale tvoje trvalé postavení zůstává „v Kristu“ (viz Římanům 8:1). Možná řekneš: „A co moje selhání?“ To je změna tvého stavu a Duch svatý na něm pracuje každý den (viz 2. Korintským 3:18). Proměna, tedy „změna podoby“ je každodenní proces. Během tohoto procesu tě Bůh stále vidí jako spravedlivého! Jinými slovy, spravedlnost není otázka našeho výkonu, ale našeho postavení. Bůh ti dal trvalé postavení ve chvíli, kdy tě zachránil. Víš tedy, jaké je tvé postavení před Bohem?