„… nesli k němu ochrnutého; nesli ho čtyři.“ Marek 2:3, ČSP

Některé lidi je třeba k Ježíši „přinést“, protože k němu nejsou schopni přijít sami. Jsou ochrnutí podobně jako muž v tomto příběhu. Možná se zeptáš: „Co je ochromilo?“ Ochromilo je nezvládnuté chování. Ochromilo je to, že se považovali za příliš hříšné na to, aby je Bůh mohl milovat a zachránit. Jsou ochromeni vzpomínkami na něco, co se stalo v dětství, a bojí se o tom mluvit. Jsou ochromeni závislostí na zakázaných látkách, drogách, hráčství, pornografii, alkoholu, práci nebo penězích.
Ať už jsi závislý na čemkoli, jedno je jisté: ochromuje to. Ochromuje tě strach, úzkost, deprese, pocit vlastní bezcennosti nebo noční můry související s tím, jak tě v dětství zanedbávali nebo zneužívali. Nebo na druhé straně můžeš být samostatný muž či žena opojený úspěchem, materialismem, hrabivostí, pohlcený sám sebou a neuznáváš, že bys ve svém životě potřeboval Boha. Je ti něco z toho blízké?
Ježíš začal své působení slovy: „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy“ (Lukáš 4:18–19). Jeden překlad parafrázuje poslední slova tohoto textu takto: „Nastal čas Hospodinovy přízně.“ To je dobrá zpráva! Život k tobě nemusí být vždy přívětivý, ale Boží milost a úsměv jeho přízně to všechno může změnit – a může začít dnes.