„… dodej mu síly a odvahy 5. Mojžíšova 3:28

Povzbuzení dokáže dělat zázraky. Ve filmu Zůstaň a zachraň má učitelka Jaime Escalanteová ve třídě dva žáky, kteří se jmenují Johnny. Jeden je šťastné dítě a vynikající student, druhý marní čas tím, že se potlouká a dělá problémy. Na prvních třídních schůzkách přišla maminka jednoho z nich k Jaime a zeptala se: „A co můj syn Johnny, jak se mu daří?“ Jaime v domnění, že je to matka lepšího žáka odpověděla: „Můžu vám říct, že z něho mám radost, jsem tak ráda, že ho mám ve třídě.“ Druhý den přišel problémový Johnny za paní učitelkou a řekl: „Maminka mi řekla, co jste jí včera večer o mně řekla. Ještě jsem neměl učitele, který by mě ve třídě chtěl.“
A výsledek? Toho dne splnil své úkoly a druhý den ráno přinesl všechno v pořádku do školy. Za několik týdnů se stal jedním z nejpilnějších – a nejmilejších – žáků paní učitelky. Jeho život se změnil, protože náhodou zachytil slova povzbuzení.
Funguje to takto: Když hledáš v člověku dobro a vyjádříš to, dáváš mu něco, z čeho může žít. Jinými slovy, motivuješ ho, aby byl lepší, než je. Poslední slova, která Bůh řekl Mojžíšovi, byl pokyn, aby povzbudil a posílil Jozua, „… neboť on ho přejde v čele tohoto lidu a rozdělí jim do dědictví zemi, kterou uvidíš“ (5. Mojžíšova 3:28). O povzbuzení platí tato velká pravda: „Abys mohl povzbuzovat, nemusíš být bohatý, přitažlivý, výjimečný nebo skvělý. Ten druhý povzbuzení vždy ocení.“ Takže povzbuď dnes někoho.