„… milujte své nepřátele! Ať vás poznají z té nejlepší stránky…“        Matouš 5:43, přel. z angl.

Ježíš jasně řekl, jak bys měl reagovat, když s tebou někdo jedná špatně: „Zde je další starý výrok, který si zasluhuje jiný pohled: ‚Oko za oko, zub za zub.‘ Může to být k něčemu dobré? Já navrhuji raději: ‚Vůbec neoplácejte.‘ Když vás někdo uhodí, klidně stůjte a nechte si to líbit. Požene-li vás někdo před soud a bude od vás žalobou vymáhat košili, dejte mu v dárkovém balení svůj nejlepší kabát. A když vás někdo začne nespravedlivě zneužívat, využijte příležitosti k procvičování života služebníka. Už žádné ‚oko za oko‘! Žijte velkoryse. Znáte psaný starý zákon ‚miluj svého přítele‘ i jeho nepsaný protějšek ‚nenáviď svého nepřítele‘. Já však mám náročný požadavek: ‚Říkám – milujte své nepřátele! Ať vás poznají z té nejlepší stránky, ne z té nejhorší. Když vás někdo přivede do těžké situace, odpovězte energickou modlitbou – tím budete reagovat ze svého pravého já stvořeného samotným Bohem. Tak jedná Bůh. On dává všem své nejlepší – slunce, aby hřálo, a déšť, aby dával život – každému bez ohledu na to, zda je dobrý nebo zlý, hezký nebo ošklivý. Pokud milujete jen ty, u nichž je to snadné, jaký bonus za to čekáte? To umí každý. Jestli zdravíte jen ty, kdo zdraví vás, můžete za to čekat medaili? To přece dělá každý tuctový hříšník. Stručně řečeno, říkám toto – usilujte o růst. Jste občané Království, tak podle toho žijte. Žijte ve své Bohem stvořené identitě. Buďte vůči ostatním velkorysí a laskaví, stejně jako je Bůh vůči vám‘“ (Matouš 5:38–48, přel. z angl.).
Sečteno a podtrženo – reaguj křesťanským způsobem.