„Naši protivníci říkali: ‚… Pobijeme je a to dílo překazíme.‘“ Nehemjáš 4:5

Čtvrtou příčinou deprese je strach. „Naši protivníci říkali: ‚Nic nepoznají a nic nepostřehnou, dokud mezi ně nevtrhneme. Pobijeme je a to dílo překazíme‘“ (Nehemjáš 4:5). Proč si nepřátelé Izraele nepřáli obnovu jeruzalémských hradeb? Měli vztek! Hradba okolo města zaručovala ochranu a prosperitu. Proto Židy nejprve kritizovali, a potom jim začali vyhrožovat.
Všimni si ale, kdo se nechal první odradit: „… Judejci, kteří sídlili v jejich blízkosti, přicházeli a varovali nás znovu a znovu: ‚Ze všech míst, kam se obrátíte, jdou proti nám!‘“ (Nehemjáš 4:6). Pokud dostatečně dlouho přebýváš mezi lidmi se sklonem k pesimismu, můžeš se nakazit jejich negativismem. Když opakovaně slyšíš: „To nejde,“ nakonec tomu začneš věřit. Takže si vybírej správnou společnost! Vyhni se lidem, kteří v tobě posilují strach, a přidej se k takovým, kteří budují tvou víru.
Cítíš, že tě právě teď ovládá strach, který ti brání v rozvoji a růstu? Máš strach z kritiky nebo ostudy? Bojíš se udělat ten velký krok a začít si hledat novou práci? Možná máš strach, že nedokážeš zvládnout úkol, který je před tebou. Nebo se bojíš, že nevydržíš pod tlakem. Anebo máš obavy, že se od tebe vyžaduje být dokonalý. Můžeš se spolehnout, že strach se vždycky bude snažit tě zbavit odvahy! V koho vkládáš důvěru? Jestli v sebe samého nebo v jiné lidi, přečti si zaslíbení: „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs“ (5. Mojžíšova 31:8).