Krásným tě činí to, co děláš

„… nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.“     1. Petrova 3:4

Princezna Diana byla považována za jednu z nejkrásnějších žen světa. Přesto se jí to, co viděla v zrcadle, nelíbilo. Dovedlo ji to až k poruše příjmu potravy. Ta

Bůh ti chce požehnat ve finanční oblasti

„Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří…“        2. Korintským 9:11

Pokud dáváš, aby se naplnila slova modlitby Páně: „Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi“ (Matouš 6:10), Bůh zajistí, že budeš mít všechno, co potřebuješ, ve chvíli, kdy to budeš potřebovat. To jsou

Jak se stát dobrým vedoucím

„Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a přibude mu znalostí.“    Přísloví 9:9

Ať už tě Bůh povolal za vedoucího v církvi, v podniku nebo doma, měl bys vždycky praktikovat dvě důležité zásady:1) Vztahuj se k lidem, kteří tě potáhnou dopředu. Šalomoun řekl: „Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a

Modlitby, které hýbou horami

„… kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.“    Marek 11:23

Čelíš problému, který ti připadá jako hora? Ježíš řekl: „Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘

Přiznej si své skryté předsudky

„… Bůh nikomu nestraní…“ Skutky 10:34

Mnozí z nás jsou jako jedna dáma, která na modlitebním setkání řekla: „Miluji všechny kolem sebe.“ Problém je, že měla zavřené oči! Předpojatost nás vede k tomu, abychom bez otázek přijímali názory a předsudky, které jsme slyšeli během dospívání, a abychom nezpochybňovali výroky třeba i úzkoprse