„V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.“ Efezským 3:12

James Kennedy řekl: „Četl jsem zajímavou knihu. Napsal ji nevěřící člověk, který se snažil zdiskreditovat křesťanskou víru. Navzdory tomu, že nevěřil, napsal něco zajímavého o modlitbě: nazval ji ‚nejneuvěřitelnější namyšleností v dějinách lidstva‘. Konstatoval, že kdyby člověk pracoval pro podnik General Motors jako obyčejný zaměstnanec a chtěl se setkat se svým nejvyšším šéfem, neměl by ani nejmenší šanci. Zamysli se nad tím. Co by se stalo, kdyby nějaký občan chtěl mluvit s prezidentem Spojených států? Říkal jsem si, že bych mu mohl zavolat … asi bych mluvil se sekretářkou nebo s něčím asistentem, ale pravděpodobně ne s prezidentem. ‚A proto si myslím,‘ napsal můj skeptický přítel ve své knize, ‚že je neuvěřitelně domýšlivé se domnívat, že můžeme v kterémkoliv okamžiku mluvit se šéfem celého podniku.‘“
Opravdu, koncept modlitby by byl neuvěřitelně domýšlivý – kdyby to nebyla pravda. Ale ona to pravda je, a je to ta nejneuvěřitelnější blahosklonnost ze strany milostivého Boha. Pravděpodobně nikdy nebudeš mít možnost mluvit s lidmi ve vysokých pozicích na této zemi. Bytost s nejvyšším postavením ve vesmíru – „šéf celého podniku“ – ale trpělivě čeká, aby si poslechl, co máš na srdci. „V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou“ (Efezským 3:12). Nepřipadá ti to úžasné? Ty můžeš mluvit s nejdůležitější bytostí; můžeš s ním mluvit o svých starostech, sdílet s ním svá vítězství a radosti – a on má vždycky čas ti naslouchat.
Modlitba ti umožňuje přístup k Bohu!