Bůh je se mnou!

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Římanům 8:31

Otázka nezní: „Kdo je proti nám?“ Odpověď na tuto otázku by byla jednoduchá: katastrofy, inflace, korupce, vyčerpanost, kalamity, strachy… Otázka však ve skutečnosti začíná: „Je-li Bůh s námi…?“ Přečtěme si tato slova ještě jednou a podívejme se na každé z nich: 1) Bůh… Možná

Vzpamatovat se z rozvodu (3)

„On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo…“ Římanům 4:18

Dnes navazujeme na předešlá čtyři stádia vzpamatování se z rozvodu:5) Smíření. Ano, smíření, které může mít i podobu rezignace, může přijít a někdy skutečně přichází. Pokud přijde, můžeš dokonce pocítit určité provinění z toho, že už depresi a smutek neprožíváš. Co se

Vzpamatovat se z rozvodu (2)

„Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky…“ Jóel 2:25

Vzpamatovat se z rozvodu a naučit se znovu žít chce hodně času, proto buď sám se sebou trpělivý. Šance se ti zvyšují, pokud porozumíš jednotlivým stádiím smutku: 1) Popření. Snažíš se ignorovat nebo zlehčovat, co se stalo v naději, že to je snad

Vzpamatovat se z rozvodu (1)

„„Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.“ Izajáš 43:18

Rozvod je jednou z nejbolestivějších věcí, kterou může lidské srdce zažít. Znají to ti, co ho mají za sebou. Pokud mezi takové nepatříš, buď za to vděčný a měj pochopení pro ty, kdo jsou tím hluboce zasaženi.Stalo se ti někdy, že tě zradil někdo,

Správná motivace na modlitbách

„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce…“ Žalm 139:23

Ukáži vám dvě chyby, které děláme, když přistupujeme k modlitbě. 1) Zaměřujeme se na svou nehodnost. Naše modlitba ztratí sílu víry a důvěry (viz 1. Janova 3:21–22). 2) Zapomínáme zkoumat své motivace. Žalmista píše: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce … hleď, zda