„Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou Žalm 119:165

Jednou z posledních věcí, kterou Ježíš připomínal svým učedníkům, než odešel ke svému Otci, bylo: „Ve světě máte soužení…“ (Jan 16:33). Měl pravdu, že? Všichni zažíváme stres, vražedné pracovní tempo, termíny, nároky a vnitřní boje, které se snaží připravovat nás neustále o pokoj, po němž zoufale toužíme. Nikdo není imunní vůči stresu, frustraci a pocitům, které potkáváme na „dálnici života“. Potkáváme snad všechno, kromě pokoje. Řešení není v pilulkách, ani ve věcech, které si pro potěšení koupíme, ani v zábavě. Všechny tyto věci jsou pomíjející.
Bible zná tři druhy pokoje:
1) Pokoj s lidmi. „Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji“ (Římanům 12:18). To je vnější pokoj, který je nezbytný pro pěstování vztahů s lidmi.
2) Pokoj sám se sebou. „A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův…“ (Koloským 3:15). To je vnitřní pokoj, který je součástí našeho mentálního a duševního zdraví. Ten často uniká většině z nás.
3) Pokoj s Bohem. „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (Římanům 5:1). To je věčný pokoj, který se odvíjí od toho, zda máš správný vztah s Bohem.
Jak to tedy funguje. Máš-li pokoj s Bohem, budeš vyrovnaný i sám se sebou. Máš-li vnitřní pokoj, budeš prožívat pokoj s lidmi. To je v kostce hierarchie hledání pokoje.