„… mluvte pravdu každý se svým bližním…“ Efezským 4:25

Mluvit pravdu zní na první pohled jednoduše. Vyžaduje to však přijmout závazek na třech úrovních:
1) Verbální úroveň. Když jsi přistižen, že jsi lhal, přestávají ti druzí věřit. Např. když partner v manželství zapírá, že utratil nějaké peníze, či skrývá svůj problém s alkoholem, evidentně si říká o problém. Naopak, když jeden o druhém víme, že jsme „pravdiví v lásce“ (viz Efezským 4:15), posiluje to náš vztah důvěry a snáze odoláváme různým krizím.
2) Úroveň postojů. „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké“ (Lukáš 16:10). Cheryl Richardsonová, americká autorka mnoha bestselerů, říká: „Důvěryhodnost je klíčem k smysluplnému životu.“ Když budeš stát za svým slovem, získáš pověst důvěryhodného člověka. Když někomu něco slíbíš, dodrž to, i kdybys měl prodělat nebo si nechat ujít lákavější nabídku.
3) Aktuální úroveň. Proč na tom být pravdivý tolik záleží? Protože každý vztah v našem životě je založen na důvěře. Když nejednáš důvěryhodně: a) ztrácíš nejen vliv na druhé, ale i jejich respekt; b) žiješ v neustálé úzkosti, že se na to přijde. Jednak ti to nepřidá na jistotě a jednak tě to nutí žít dvojím životem – uhlazeně na veřejnosti, rozháraně v soukromí; c) nevíš, co a komu jsi kdy řekl; d) podle přísloví „podle sebe soudím tebe“ spěješ do bodu, kdy přestáváš druhým věřit; e) ospravedlňuješ svoje chování otřepaným klišé „každý lže“, čemuž sám uvěříš a přestaneš druhým věřit.