Základní účel modlitby

„… aby přijali podobu jeho Syna…“ Římanům 8:29

V Bibli čteme: „Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna…“ (Římanům 8:29). Když čteš předchozí verše té kapitoly, zjistíš, že Bůh to dělá prostřednictvím modlitby. To by tě mělo k modlitbě povzbudit. Často se nemodlíme, protože si myslíme, že se

Miluj lidi místo toho, abys je soudil

„Nesuďme už tedy jeden druhého…“ Římanům 14:13

Můžeš pracovat vedle někoho, kdo mám mimomanželský vztah, a můžeš se za něho modlit, aniž bys sám takový vztah měl. Nezapomeň, že než jsi byl spasen Boží milostí, byl jsi hříšník; proto jednej s pokorou a neupadni do pasti pokrytectví. Jak kdosi řekl: „Když Bůh odpouští,

Dej sám sebe Bohu

„Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo…“ Římanům 6:12

Když někdo řekne: „Nemůžu si pomoci, prostě jsem takový,“ má pravdu, ale jen částečně! Vědci identifikovali více než sto jednovaječných dvojčat, která od narození žila odděleně. Vyrůstala v různých kulturách, v různých náboženstvích a na různých místech. Srovnáním jejich podobností a rozdílů bylo potvrzeno,

Žehnej jim

„A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.“         Galatským 6:10

Když ti někdo ublíží, máš tři možnosti – ublížit mu také, úplně se mu vyhýbat, nebo se za něj modlit a hledat způsoby, jak mu žehnat (viz Matouš 5:44–45). Pavel řekl: „A tak dokud

Buď stále zaměřený na své poslání

„Má noha se přidržela jeho kroků, držel jsem se jeho cesty, neodchýlil jsem se…“        Jób 23:11

Mnohé naše snažení v životě je neúspěšné z jediného důvodu – rozdrobení pozornosti. Necháme se rozptýlit. Ralph Waldo Emerson řekl: „Schopnost soustředit se je tajemstvím síly v politice, ve válce, v obchodě, zkrátka v jakékoliv oblasti lidských