„Má noha se přidržela jeho kroků, držel jsem se jeho cesty, neodchýlil jsem se…“        Jób 23:11

Mnohé naše snažení v životě je neúspěšné z jediného důvodu – rozdrobení pozornosti. Necháme se rozptýlit. Ralph Waldo Emerson řekl: „Schopnost soustředit se je tajemstvím síly v politice, ve válce, v obchodě, zkrátka v jakékoliv oblasti lidských záležitostí.“
Na co by ses měl soustředit? Na své poslání! Když ale uděláš chybu, nesnaž se ji obhajovat posláním. Jestli jsi udělal chybu, uznej ji. Pokud je to třeba, požádej o odpuštění Boha a člověka, jemuž jsi ublížil. Je-li to je možné, pokus se chybu napravit. Až tyto věci uděláš, zaměř svou pozornost znovu na své poslání a běž dál. Měj pohled upřený na to, co toužíš udělat. Nikdy nepotkáš člověka, který by byl zaměřený na včerejšek a přitom měl lepší zítřek.
John Foster Dulles, státní sekretář v období prezidenta Eisenhowera, poznamenal: „Měřítkem úspěchu není, jestli se potýkáš s těžkým problémem, ale jestli je to stále stejný problém, který jsi měl vloni.“ Vyřešený problém je odrazovým můstkem k budoucímu úspěchu, k větším a lepším věcem. Klíčem k úspěchu je zaměřit se na to, co se učíš, ne na to, co ztrácíš. Když to děláš, otevíráš dveře budoucím možnostem. Norman Vincent Peale řekl: „Pozitivní myšlení je způsob, jakým přemýšlíš o problému. Entuziasmus je způsob, jak se k problému stavíš. Tyto dvě věci společně rozhodují o tom, jak s problémem naložíš.“ A to je konec konců to, na čem záleží.