„Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele…“        Lukáš 10:19

Zde je plán, jak zvítězit:
1) Bez ohledu na to, jak často padneš, zvedni se! „Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí“ (Přísloví 24:16). Duchovní zrání je celoživotní proces. Dochází k němu pokaždé, když se ve slabosti obrátíš k Bohu a dovolíš mu, aby pro tebe udělal to, co ty sám nemůžeš.
2) Nepopírej problém, jednej s ním. „Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán“ (Žalm 34:19). Srdci, které činí pokání, Bůh vždy odpoví milostí. Setká se s tebou ve tvém nejnižším bodě, projde s tebou údolím lítosti a pokání a vyvede tě ven silnějšího.
3) Zapiš si, co ses prostřednictvím pokušení naučil. Když se nad tím zamyslíš, uvidíš, v jaké oblasti se potřebuješ „proměnit obnovou své mysli“ (viz Římanům 12:2). Nezapomeň si také zapsat nové návyky, které chceš začlenit do svého života: modlitba, vykazatelnost příteli, čtení Bible a učení se veršů nazpaměť, rozpoznání slabých míst a pozornější sledování sám sebe.
4) Používej to, co ses naučil. Ježíš řekl Petrovi: „… hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (Lukáš 22:31–32). Ať je dnešek novým začátkem, kdy začneš používat to, co ses naučil; nejen proto, aby ses vyhnul dalšímu pádu, ale abys mohl pomoci druhým čelit pokušení.
5)    Věř, že můžeš chodit ve vítězství. Ježíš řekl: „Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele…“ (Lukáš 10:19). Zbav se postoje „já nemohu“ a čerpej z Boží síly.