„… strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla…“    1. Mojžíšova 3:6

Podívejme se na první případ v Písmu, kdy byl někdo pokoušen, a uvidíme, co se z toho můžeme naučit: „Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: ‚Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?‘“ (1. Mojžíšova 3:1).
Satan tě nejdříve oslepí vůči všem dobrým věcem, které Bůh pro tebe má. Potom použije látky ovlivňující náladu, jako jsou drogy nebo alkohol, nebo si použije manžela či manželku někoho jiného, nebo třeba porno na internetu, a namluví ti, že ti to neublíží. Nenech se obelstít! Satan je lhář! Nevěř mu! „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratří!“ (Jakub 1:14–16). Jakákoliv slabost, které ses neustále oddával, omlouval ji, popíral nebo skrýval, má moc tě zotročit. Neschopnost identifikovat slabost a zaměřit se na ni, vede k jejímu posílení. Když ignoruješ svá zranitelná místa, je porážka nevyhnutelná. Satan pověřil určité lidi, aby krmili tvé slabé stránky. Buď na pozoru. Tvá slabost bude přitahovat přátelství s lidmi, kteří ji budou akceptovat, vychutnávat si ji a posilovat ji. Slabost má svůj vlastní plán – chce převzít nad tvým životem kontrolu a sabotovat Boží plán pro tebe. Vždycky tě bude spojovat se špatnými lidmi a způsobí, že se budeš cítit nepohodlně v přítomnosti těch správných. Může k tomu dojít kdykoliv, i na sklonku tvého života.
Jak tedy překonáš svou slabost? Silou vůle? Ne, Boží mocí! A ta je ti k dispozici – proto o ni usiluj!