Pět nanejvýš důležitých odpovědí

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Římanům 8:31

Pavel klade pět nanejvýš důležitých otázek: 1) „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Římanům 8:31). Ujištění o Boží přítomnosti nachyluje misky vah ve tvůj prospěch. Ať tedy právě stojíš před čímkoliv, připomínej si: „Bůh je na mé straně.“ 2) „On (Bůh) neušetřil

Trvalá moc (4)

„Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho pak…“        1. Mojžíšova 37:5

„Trvalá moc“ překonává nepochopení a odmítnutí. Lidé, s jejichž pomocí počítáš, se někdy ve skutečnosti snaží tě podrývat. Když ti Bůh dává vizi, která je příliš velká na to, aby ji zvládli, řeknou: „Začínáš si o sobě moc

Trvalá moc (3)

„Zavázal jsem se svými ústy Hospodinu a nemohu to vzít zpět.“ Soudců 11:35

„Trvalá moc“ překonává rodinou opozici. Když se Jiftácha zřekla jeho rodina a vyhnala jej z domova, vybudoval armádu, která vysvobodila Izrael z rukou nepřátel. Ve výsledku se Jiftách stal nejmladším soudcem národa. David Livingstone stanul před volbou „vzdát to,

Trvalá moc (2)

„Zde na zemi budete mít mnoho trápení.“ Jan 16:33, přel. z angl.

Zde jsou další dva důvody, proč potřebuješ rozvíjet „trvalou moc“: 1) Překonává dlouhodobé nemoci. Když nemoc vysává tvé fyzické, psychické i duševní síly, právě tehdy potřebuješ „trvalou moc“. V Bibli čteme: „Silný duch muže (nebo ženy) jej podpírá v tělesné bolesti

Trvalá moc (1)

„Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni…“ 2. Korintským 4:8, B21

Existuje jedno pravdivé rčení: „Co tě nezničí, to tě posílí.“ Čtyři jiná tvrzení se naopak ukázala být nepravdivými:1) „Když se staneš křesťanem, všechny tvé problémy zmizí.“ Ať ti to řekl kdokoli, z Písma to nepochází. Pavel řekl: „Ze všech stran zakoušíme