„Zde na zemi budete mít mnoho trápení.“ Jan 16:33, přel. z angl.

Zde jsou další dva důvody, proč potřebuješ rozvíjet „trvalou moc“:
1) Překonává dlouhodobé nemoci. Když nemoc vysává tvé fyzické, psychické i duševní síly, právě tehdy potřebuješ „trvalou moc“. V Bibli čteme: „Silný duch muže (nebo ženy) jej podpírá v tělesné bolesti nebo trápení, kdo však může pozvednout či unést ducha slabého či zlomeného?“ (Přísloví 18:14, přel. z angl.). Charles Spurgeon byl známý jako „kníže kazatelů“. Jeho služba ovlivnila Londýn i velkou část britských ostrovů. A přesto byl tak nemocný, že musel velkou část svého času trávit odpočinkem v jižní Francii. Jeho manželka, která byla po porodu jejich dvojčat invalidní, překonávala „trvalou mocí“ svá tělesná omezení. Ačkoliv byla ochrnutá, vynakládala bezprecedentní úsilí, když z lůžka řídila distribuci knih. To, že jsou po celém světě Spurgeonovy knihy na poličkách více lidí než knihy většiny jiných kazatelů, je do značné míry důsledkem její „trvalé moci“.
2) Překonává finanční omezení. Ukázkovým příkladem toho je George Müller, který zakládal v Anglii sirotčince. Zachránil život tisícům dětí a dělal to ve víře. Mnohokrát neměl peníze na nákup potravin pro příští jídlo, nikdy si však nestěžoval. Místo toho se modlil. V reakci na jeho víru proudily peníze z celého světa, často od lidí, které vůbec neznal. Müller žil podle biblického principu: „V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí“ (Římanům 12:11–12).