„Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho pak…“        1. Mojžíšova 37:5

„Trvalá moc“ překonává nepochopení a odmítnutí. Lidé, s jejichž pomocí počítáš, se někdy ve skutečnosti snaží tě podrývat. Když ti Bůh dává vizi, která je příliš velká na to, aby ji zvládli, řeknou: „Začínáš si o sobě moc myslet!“ A pak se tě budou snažit srazit na míru svého vlastního formátu!
Josefa prodali jeho bratři do otroctví, pak šli domů a otci řekli, že ho zabila divá zvěř. Dovedeš si představit, jak Josefovi bylo, když ho někdo požádal, aby mu vyprávěl o své rodině? Generál Dwight D. Eisenhower řekl: „Neexistují laciná vítězství.“
V církvi bohužel dochází ke zradě stejně často jako ve světské společnosti. Když bylo Charlesi Spurgeonovi něco málo přes dvacet, přicházely na jeho shromáždění tak veliké zástupy, že je budova nemohla pojmout. Sešel se tedy s třiceti vedoucími své církve a navrhl jim stavbu sálu s kapacitou pěti a půl tisíce míst. Údajně jim řekl, že pokud někdo z nich pochybuje o možnosti provedení takového plánu, měl by odejít. Třiadvacet z nich to skutečně udělalo! Spurgeon ale zůstal věrný vizi, kterou mu Bůh dal, a byl tak „tvrdohlavě vytrvalý“, že ji dotáhl do konce. V průběhu více než třiceti pěti let pak jeho „Metropolitan Tabernacle“ plnily davy ráno i večer, což z tohoto sboru udělalo jednu z nejvlivnějších církví v dějinách.
Jsou nějaké řeky, které považuješ za nepřekročitelné? Hory, které prý nelze prorazit tunelem? Bůh se specializuje na nemožné. On může udělat to, co nikdo jiný udělat nemůže.