„To, co se jim stalo … bylo … napsáno k napomenutí nám…“ 1. Korintským 10:11

Je chybou se domnívat, že velcí vítězové v Bibli byli jiní než my, a tvrdit: „Ale v mé životní situaci to není možné.“ Ester se narodila do otroctví a pro její krásu si ji vybral za jednu ze svých žen pohanský král. Může ti to připadat nepatřičné, pokud ale jsi tam, kde tě Bůh chce mít, není žádné místo nepatřičné! Bůh připravil Ester strategické postavení, aby zachránil Židy, když Haman osnoval jejich vyhlazení. Cíl svého života Ester objevila, když jí její strýc Mordokaj řekl: „Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato“ (Ester 4:14). Jaká byla její reakce? Řekla: „… půjdu ke králi (v záležitosti svého lidu) … Mám-li zahynout, zahynu“ (Ester 4:16). Ester však nezahynula, ale zvítězila! Co se tedy od ní můžeme naučit?
1) Bůh ti nesdělí všechny podrobnosti hned na začátku. To ale neznamená, že nemá plán. Jak jej budeš hledat, budeš jeho plán objevovat a budeš čerpat z jeho síly.
2) Vědění znamená moc. Ať jsi otrok nebo vládce, když víš, že tě povolal Bůh, umožňuje ti to překonat každou překážku, která se objeví.
3) Vědomí, že jsi pod Božím vedením, ti dodá odvahy. Když Ester řekla: „Mám-li zahynout, zahynu“ (Ester 4:16), odevzdala se prostě do Božích rukou, protože věděla, že pokud člověk důvěřuje Bohu, může i smrti čelit s důvěrou. Bůh má pro tebe místo nejen tady na zemi; on má pro tebe ještě jedno lepší v nebi. Vědomí toho ti v každé situaci zajišťuje vítězství.