„Stavěli jsme hradby dále … protože lid byl srdcem při práci.“ Nehemjáš 3:38

Nehemjáš potřeboval přízeň svého šéfa, krále, aby dosáhl úspěchu. Proto se modlil, aby tento pohanský vládce financoval obnovu jeruzalémských hradeb. Byla to odvážná modlitba a nebyla vyslyšená přes noc. Nehemjáš ale v mezičase jenom neseděl a nečekal. Vytvořil plán, shromáždil tým a určil datum zahájení prací. Proto ve chvíli, kdy král dal svůj souhlas, byl připraven vyrazit.
Někteří lidé si myslí, že pokud Bůh chce něco dělat, my nic dělat nemusíme. Jiní si zase myslí, že Boha vůbec nepotřebují, a dělají vše na vlastní pěst. Oba extrémy jsou špatné. Někdy Bůh potřebuje sladit to, co dělá ve tvém životě, s tím, co dělá v životě někoho jiného. Dá se tedy říci, že „všechny věci spolu působí k dobrému“ (viz Římanům 8:28, ČSP).
V Nehemjášově případě to s čekáním na králův schvalovací dekret a na financování projektu bylo podobné, jako když se čeká na státní dotaci – může to nějakou dobu trvat. V Bibli je psáno: „Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí“ (Přísloví 21:1). Nehemjáš odvážně spoléhal na Boha, že bude ochoten vše zajistit. Také pochopil, že zatímco čeká, je jeho zodpovědností vše připravit, aby až mu Bůh dá zelenou, mohl vyrazit. Projevil víru a moudrost. Věděl, že nemůže udělat Boží část, ale také, že Bůh neudělá tu jeho.
Takže dnešní slovo pro tebe je: „Připravuj se!“