„… nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.“ 1. Janova 3:18

Zde je pět biblických způsobů, jak zlepšit kvalitu tvých vztahů:
1) Vždycky dávej najevo uznání. Kteří lidé jsou ve tvém životě opravdu důležití? Ukazuj jim, že je máš rád, a dělej to často. Řiď se pravidlem „deset ku jedné“ – deset pochval na každou jednu kritiku! Mnozí z nás si myslí, že nejlepším způsobem, jak lidem pomoci, je „srovnat je“. Ne, nejlepším způsobem, jak druhým pomoci, je hledat to nejlepší, co v nich je. John Maxwell to nazývá „zásadou 101 procent“. Najdi si u každého jednu věc, kterou na něm obdivuješ, a pak ho v ní stoprocentně povzbuzuj. Pomůže ti to mít ty lidi rád, a naopak.
2) Dávej druhým přednost. „Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem“ (Efezským 6:7, B21). Když si při jednání s druhými osvojíš tento způsob uvažování, dotáhneš to v životě daleko.
3) Služ druhým rád. Představený jedné letecké společnosti vyprávěl, jak je těžké získat a vyškolit pracovníky: „Jediné, co můžeme prodávat, je služba; naučit se to je ale ta nejtěžší věc, protože nikdo netouží být považován za sluhu.“
4) Vyřeš to, odpusť a jdi dál. Když ti někdo ublíží a je potřeba to řešit, udělej to hned. Pak mu odpusť, nech to vstřebat a přenes se přes to. Pokud to ale není třeba řešit, zapomeň na to a jdi dál!
5) Udělej si čas pro lidi, na kterých ti záleží. Neřiď se zásadou „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Takovým plýtváním časem a energií jen ošidíš lidi, na nichž ti v životě nejvíc záleží.