„… Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.“ Římanům 8:27

Úkolem Ducha svatého je změnit naše smýšlení – přestat Boha přemlouvat, aby nám dal to, za co se modlíme. Proto se naše modlitba někdy míjí s Boží vůlí. To je také důvod, proč Duch při modlitbě „zkoumá naše srdce“. Slova někdy nestačí; nemusíme vždy pochopit, co druhý svými slovy opravdu myslí. Přesně bychom uměli jeho slova interpretovat jen tehdy, když bychom mohli nahlédnout do jeho srdce. To je přesně to, co dělá Duch svatý. Zkoumá naše srdce a interpretuje naše požadavky Otci. Ale když se Duch svatý za nás přimlouvá (přistupuje k Bohu naším jménem), měli bychom poznávat Boží vůli mnohem lépe. Jak ji poznáváme? V Božím slovu.
Než se naučíš modlit se podle Boží vůle, musíš zvládnout dvě věci. Za prvé, musíš z Písma pravidelně čerpat. Boží vůle se zjevuje v Božím slovu, takže když čteš Bibli, učíš se, jak by ses měl modlit. Za druhé, pokud mají tvé modlitby trefovat do černého, musíš se naučit nad Písmem meditovat. Stejně jako když dobrý kuchař vaří guláš, musí ho dlouho dusit, aby se v něm rozvinuly všechny příchutě, máš i ty nechat „marinovat“ svou mysl v Božím slově, aby se stalo tvojí součástí. Pak teprve uvidíš ve svém modlitebním životě změny. Přímluva Ducha svatého je totiž úzce spojena s Boží vůlí a ta se váže k Božímu slovu. Ve finále si stejně můžeš myslet, že víš, co chceš, ale přesto jen Bůh dokonale ví, co potřebuješ!