„Radost z Hospodina bude vaší záštitou.‘“ Nehemjáš 8:10

Je na tobě, jaké „naladění“ si vybereš každý den, proto vol dobře a moudře. Všimni si, že:
1) Pozitivní naladění přináší obrat k vítězství. Když byl světový boxerský šampión v těžké váze Joe Louis poslán k zemi Tonym Galentem přezdívaným ‚Dvoutunka‘, okamžitě vstal a pokračoval v boji. Když ho pak trenér o přestávce napomínal, že měl zůstat ležet téměř až do konce odpočítávání, jak ho to vždycky učil, Louis zabručel: „Cože? Abych mu poskytnul oddech!“ Pak pokračoval v zápase a vyhrál.
2) Pozitivní naladění určuje, jak budou druzí naladěni na tebe. Když se usmíváš, mají lidé tendenci usmát se také. Nerudný člověk, na kterého narazíš, bude pravděpodobně také vstřícnější, když se budeš usmívat. Pokud si chceš svůj den s lidmi, se kterými se potkáváš, užít, buď na ně pozitivně naladěn. Není to žádná velká věda, ale snadno se na to zapomíná.
3) Pozitivní naladění přináší pocit štěstí. Známá postava anglické literatury Samuel Johnson řekl: „Marná je snaha člověka, který si naivně myslí, že bude šťastný teprve, až se změní jeho okolí, nikoli on sám … takový člověk nebere ani trochu v úvahu lidskou přirozenost a jen množí svůj smutek a hazarduje se zdravím.“
4) Pozitivní naladění přináší vždy nejlepší výsledek. Úspěšní lidé tuto pravdu dobře znají, ať už je to chirurg, který jde na sál, pastor, který jde kázat, nebo manažer, který spouští nový projekt. Zdravá sebejistota zvyšuje tvoji šanci na úspěch. Pokaždé, když se blíží nějaký úkol, zejména nepříjemný, nedej se zmást svými pocity, ale posilni svoji mysl Božími zaslíbeními. Zaručeně se vrátíš zpět do hry!