„Opět jsem pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na bohatýrech ani chléb na moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň na těch, kdo mají poznání, ale jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost.“    Kazatel 9:11

Jsi ten typ člověka, který má rád ve všem jasno a nemíní tolerovat odstíny šedi? Pravda, mnohé z toho, co se ve světě děje, zůstává stejně nezodpovězeno. Jakoby Bůh balík našich otázek orazítkoval nápisem „vysvětlím později“. Moderní věda se nás snaží přesvědčit, že je otázka času, než bude vše konkrétně, přesně, měřitelně a prokazatelně objeveno. Zjišťujeme však, že tomu tak není.
Například, proč jedna rodina zakouší tragédie a jiná žádné nezná? Proč nepatrná vrstva „majetných“ plýtvá každý den takovým množstvím jídla, kterým by se dal nakrmit zbytek „nemajetných“? Proč umírají mladí nebo nevinní lidé? Mohl by ses nad těmito otázkami usoužit a stejně bys nenašel odpovědi. Co tedy s tím? Bible říká: „Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle … Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života … Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil … Opět jsem pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na bohatýrech ani chléb na moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň na těch, kdo mají poznání, ale jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost. Vždyť člověk ani nezná svůj čas. Je jako ryby, které se chytají do zlé sítě, a jako ptáci chytaní do osidla. Jako na ně, tak i na lidské syny bývá políčeno ve zlý čas, který je náhle přepadá“ (Kazatel 9:7–12).
Sečteno a podtrženo – nauč se žít s nezodpovězenými otázkami, důvěřuj Bohu celým svým srdcem a snaž se žít každý den naplno. To je biblický vzorec štěstí.