Duch vánoc

„Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.“    Koloským 3:13

Pro některé lidi vánoce nejsou obdobím radosti, ale deprese. Někdy je to proto, že jejich rodiny jsou poničené rozvodem a oni mají bolavé vzpomínky. V knize „Žádná z těchto nemocí“ popisují autoři S.

Proč Ježíš přišel

„A chodil Henoch s Bohem … tři sta let…“ 1. Mojžíšova 5:22

Život je cesta s daným začátkem a koncem. Jestliže jsi moudrý, budeš dělat to, co dělal Henoch po tři sta let – chodit s Bohem. Umíš si představit, jak dobře bys Boha znal, kdybys s ním strávil tolik let? Na

Usmívej se a spusť řetězovou reakci

„Usmíval jsem se na ně, když ztráceli víru, a oni neodmítali světlo mé tváře.“        Jób 29:24

Jestli si myslíš, že nemáš žádný důvod se usmívat, zamysli se nad slovy muže, který právě prožil smrt všech svých dětí, ztratil veškerý majetek a teď je pokryt vředy od hlavy až k patě: „Usmíval jsem se

Osobní růst (3)

„Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.“ Přísloví 27:17

Když přestáváme růst, přestáváme mít také zájem o své kolegy a spolupracovníky. Nemusí tomu tak být vždy, ale většinou je to další příznak zpomalení růstu. Přímo to souvisí s tvým upadajícím vlivem. Když jsi byl „klíčová“ osoba, všichni tě vyhledávali. Potřebovali radu,

Osobní růst (2)

„Moudrý muž je mocný, a kdo má poznání, upevňuje svou sílu.“ Přísloví 24:5

Ztrácíš radost z práce? Pak naplňuješ jeden z ukazatelů nedostatku osobního růstu. Mnoho lidí to přičítá dlouhému setrvávání v jednom zaměstnání nebo krizi středního věku. Pravdou však je, že většina z nás ztrácí zájem o svou práci, protože jsme ztratili