Bůh říká „Ano“

„Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm (v Kristu) řečeno ‚Ano‘.“     2. Korintským 1:20

Všimni si, že ve Starém zákoně přicházela Boží zaslíbení s podmínkami, které bylo nutno splnit. Jinými slovy, musel jsi něco udělat: „Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země“ (Izajáš 1:19). Abys mohl

Kdo jsou opravdoví přátelé?

„Přátelé přicházejí a … odcházejí, avšak dobrý přítel k tobě přilne jako rodina.“         Přísloví 18:24, přel. z angl.

Kdo jsou tví opravdoví přátelé? Zastav se a chvilku o tom přemýšlej. Kolika lidem, které považuješ za přátele, na tobě doopravdy záleží? Kolik je těch, kteří tě podporují ve tvých vizích a snech a

Slova (2)

„Moje ústa budou vyhlašovat moudrost…“ Žalm 49:4

Podle Bible to, co říkáš, má být zdvořilé a přívětivé. To znamená, že by cílem tvých rozhovorů vždycky mělo být přinést to nejlepší, neočerňovat druhé a nelikvidovat je. Dobrá komunikace vytváří dobré přátele. Je proto třeba, aby ses vyjadřoval jasně, pokud jde o tvé osobní hranice,

Slova (1)

„Budu dbát … abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na uzdě svá ústa…“        Žalm 39:2

Neznámý básník napsal: „Svár nedbalá řeč roznítí, řeč krutá život zničí ti. Řeč hořká stříkne v srdce hněv, za drsným slovem teče krev. Vlídné však cestu zkrášlí jen, radostné prozáří ti den; řeč včasná sníží napětí, řeč lásky

Přibliž se k Bohu a zůstaň s ním!

„Mohli byste padnout stejně snadno jako kdokoliv jiný.“        1. Korintským 10:12, přel. z angl.

Když psal Pavel o chybách, jichž se v minulosti dopustili někteří jedinci z Božího lidu, napsal: „V našich historických knihách máme všude varovná znamení – NEBEZPEČÍ! Byla tam zapsána proto, abychom neopakovali stejné chyby. Naše postavení v dějinách je