„… každý máme jiný úkol.“ Římanům 12:5, přel. z angl.

Bob Buford byl úspěšný podnikatel, který cítil, že jej Bůh volá k určité službě. Nebyl si ale jistý, proto se rozhodl prozkoumat situaci. Svolal skupinu pastorů velkých sborů, aby zjistil, zda by jim mohl být nějak užitečný svými odbornými znalostmi v oboru organizace. Náklady na takovou akci nebyly nijak vysoké, takže pokud by to byla slepá ulička, mohl by snadno zaměřit pátrání jinam. Kdyby byl impulzivně opustil své místo výkonného ředitele a přijal vedoucí místo v některé církvi, možná by minul své povolání a uzavřel si možnost dalšího hledání. Výsledkem jeho jednání je, že dnes má službu, kterou zasahuje doslova celý svět.
Jednoduše řečeno, nemůžeš jen tak prostě opustit své dřívější závazky. Ámos začal s prorockou službou v době, kdy ještě vykonával práci pastýře, jíž se musel věnovat. Pavel nadále vyráběl stany, i když začal zakládat sbory. Rozpoznat Boží vůli vyžaduje čas a trpělivost, většina z nás ale musí platit účty a starat se o rodinu. Co bys tedy měl dělat? Zůstaň ve své současné práci, ale modli se a zkoumej situaci! A pamatuj, že nejsi sám. Bohu záleží na tvém úspěchu ještě více než tobě. Když máš pocit, že ti dává zelenou, šlápni opatrně na plyn a pohni se kupředu.
Dramatik Arthur Miller řekl: „Je špatné zůstávat v situaci, o níž víš, že pro tebe není dobrá. Bůh tě na tuto zemi neumístil proto, abys promarnil svá léta v práci, která neodpovídá jeho plánu nebo záměru pro tvůj život, bez ohledu na to, kolik za ni dostáváš zaplaceno.“