„… nic na něm nenalezl, jen listí.“ Matouš 21:19

V Bibli čteme příběh: „Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: ‚Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!‘ A ten fíkovník najednou uschl“ (Matouš 21:18–19). Možná si myslíš, že to bylo dost kruté jednání. Přeci to nebyla vina toho stromu, že neměl fíky. Proč ho tedy Ježíš proklel?
Odpověď nalezneš v těchto slovech: „Je známo, že se ovoce na fíkovníku objevuje ve stejnou dobu jako listí.“ Ježíš na fíkovníku viděl listí, takže logicky očekával také ovoce. Když tam žádné nenašel, proklel ho proto, že je falešný, a přitom dělá dojem, že je pravý.
Můžeme si z toho vzít důležité poučení – dávej si pozor, abys nedělal působivý dojem spoustou listí, aniž bys ve skutečnosti nesl ovoce. Jestli chceš mít vliv a chceš získávat jiné lidi pro Krista, bude to chtít více než samolepku na auto, odznak s Ježíšem na klopu a velkou Bibli do podpaží. Biblické nároky jsou jiné: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Galatským 5:22–23). To je ovoce, které mohou lidé vidět, dotýkat se jej, ochutnávat je a mít z něj potěšení. Právě takový druh ovoce chce Bůh vidět ve tvém životě.