„Jdi v této své síle … Hle, já tě posílám.“ Soudců 6:14

Gedeón pocházel z rodiny, která uctívala modly, takže si nemohl myslet, že je před ním velká budoucnost. Bůh to ale viděl jinak. Řekl mu: „Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já tě posílám“ (Soudců 6:14 ). Výsledkem je, že dnes je Gedeón připomínán jako jeden z největších vůdců v Bibli. Tomu říkáme „síla jedince“.
Pochybuješ, že by jeden člověk mohl mít nějaký podstatný význam? Winston Churchill přesvědčil Anglii, že mohou přežít a zachránit se před nacistickou válečnou mašinérií. Lee Iacocca restrukturalizoval firmu Chrysler a tím zachránil tuto společnost. Florence Nightingalová změnila úroveň péče o pacienty, když dala důraz na vnější úpravu zdravotnických zařízení a hygienu v nemocnicích; jí zavedená praxe se používá dodnes. Osamocená černoška Rosa Parksová zvrátila dvě staletí rasové diskriminace.
Nemusíš ale být George Washington, Abraham Lincoln nebo matka Tereza, abys mohl vykonat něco významného. Možná tvůj vliv nebude tak dalekosáhlý jako jejich, ale láska k bližnímu začíná doma. To znamená, že můžeš růst a prospívat tam, kam tě Pán zasadil. Henry Wadsworth Longfellow napsal v Žalmu života: „Život velkých připomíná: ‚Spějte k výškám, dokud čas!‘ A když odcházejí jinam, stopy v písku vedou nás.“
Možná, že stejně jako Gedeón nebudeš schopen změnit historii své rodiny nebo zpětně napravit své chyby z minulosti. Můžeš se však z minulosti poučit, můžeš růst a vytvářet odkaz, který negativní dědictví zastíní. Nevíš přesně, kde začít? Svěř svůj život Kristu a vykroč v jeho stopách.