„… sedmého dne odpočineš…“ 2. Mojžíšova 34:21

Jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet vlastní pohled na to, co je opravdu důležité, je plánovat si doby odpočinku a rekreace. Slovo rekreovat znamená „znovu vytvořit“, načerpat nové tělesné, duchovní, emocionální i vztahové síly. Odpočinek a rekreace obnoví tvou kreativitu, oživí tvou vizi a vnesou do tvého světa rovnováhu. Pravdou je, že život mnohých lidí, které obdivujeme, je sociálně a vztahově dysfunkční. Kdybychom například některým kazatelům vzali kazatelnu a některým manažerům titul výkonného ředitele, byli by úplně ztracení. Když se nad tím upřímně zamyslíš, je ti jasné, že by pravděpodobně potřebovali odbornou radu. Mají na svých houslích jedinou strunu – práci – a bez ní nedovedou žít!
V Bibli se píše: „… Bůh … odpočinul od veškeré práce…“ (1. Mojžíšova 2:2, B21). Pravdou je, že Bůh nikdy nespí a nikdy se neunaví; je to tam napsáno pro nás, abychom měli příklad k následování. Lidé hnaní cílevědomostí se mohou stát posedlými prací a mohou uvěřit, že na zábavu nemají čas. Někteří dokonce mohou zábavu považovat za „tělesnou“. Ježíš ale řekl svým učedníkům: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ (Marek 6:31). Bůh považuje nutnost dopřát si volno za natolik důležitou, že nechal do Bible napsat: „Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu…“ (Izajáš 58:13–14).
Dnešní slovo pro tebe tedy je – začni si dopřávat volno.