„… vy jste listem Kristovým…“ 2. Korintským 3:3

Když se zamyslíš nad některými lidmi, které si Ježíš povolal za učedníky, napadne tě slovo „neschopní“. Ježíš se ale nemýlil. Jako ti, co nacházejí poklady v odpadcích, dokázal rozpoznat jejich potenciál, vytáhnout jej a rozvinout. To je i tvůj příběh, ne? Pavel napsal: „… vy jste listem Kristovým … napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého…“ (2. Korintským 3:3). Tvůj příběh nepíší jiní lidé, dokonce jej nemáš psát ani ty sám. Píše jej „Duch živého Boha“. To znamená, že ty nejlepší dny máš ještě před sebou!
Na stole mezi stovkami otrhaných knih prodávaných se slevou, ležela stará Bible. Mnoho lidí ji vzalo do ruky a zalistovalo v ní. Nebyla v příliš dobrém stavu, rozhodně nestála za požadovanou cenu, takže ji každý zase odložil. Pak ji zvedl jeden muž. Potlačil výkřik, rozběhl se k pultu a zaplatil za ni tu „směšnou“ částku. Ukázalo se, že to byl původní Gutenbergův tisk v hodnotě více než třiceti milionů korun! Kolika rukama ta kniha prošla, než se dočkala vykoupení? Kolikrát ji lidé zavrhli, protože neznali její hodnotu?
Pravda je taková, že i nás všichni míjeli bez povšimnutí, dokud naši hodnotu neodhalil Ježíš. On za nás ale nezaplatil žádnou symbolickou částku; zaplatil tu nejvyšší možnou cenu: „… Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5:8). Takže když máš špatný den, podívej se do zrcadla a připomeň si: „Bůh mne natolik miluje, že jsem mu stál za Golgotu!“ Pak jdi a snaž se vidět i jiné lidi jako poklady, bez nichž by Bůh nedokázal žít; jako hříšníky, které Kristus vykoupil svou smrtí.