Jak jednat s depresí (3)

„‚… Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové‘.“         1. Královská 19:4

Další důvod k depresi přináší srovnávání se s druhými lidmi. Myslíme si: „Kdybych tak mohl být jako tamten, byl bych šťastný.“ Když se srovnáváš s druhými, říkáš si o problémy (viz 2. Korintským 10:12). Měl by ses

Jak jednat s depresí (2)

„… přál si umřít. Řekl: ‚Už dost, Hospodine, vezmi si můj život…‘“ 1. Královská 19:4

V Bibli čteme: „Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl

Jak jednat s depresí (1)

„Eliáš byl člověk jako my…“ Jakub 5:17

Tři roky se Elijáš nebál. Pak Jezábel začala ohrožovat jeho život a on dostal strach. Utekl proto do pouště, tam dostal depresi a prohlásil: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život…“ (1. Královská 19:4). Deprese Eliáše dostihla, když byl fyzicky unavený, emocionálně vyčerpaný a cítil se

Nauč se rozumět svému dítěti

„Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé…“ 1. Královská 3:9

Pamatuješ si na „třídního šaška“ ve škole? Dokázal každého rozesmát v té nejnevhodnější chvíli. Byl zkouškou pro učitele, starostí pro rodiče a nevýslovným potěšením každého dítěte, které chtělo uniknout školní nudě. Učitelé pravděpodobně přemýšlí, jestli ministerstvo školství schválně umisťuje aspoň jednoho šaška

Nebuď tak sebestředný

„… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ Filipským 2:4

Chceš si udržet respekt druhých? Když s tebou sdílejí své zápasy a úspěchy, neříkej: „To nic není; řeknu ti o svém…!“ Haman, perský vládní úředník zmíněný v knize Ester, byl zosobněním sebestřednosti: „Vypočítával jim slávu svého bohatství